Vastgoedrecht en huurrecht

Vastgoedrecht is de verzamelnaam voor alle juridische aspecten van bouwen en gebruiken van panden en opstallen. Bouwen ziet immers niet alleen op het bouwen van een woning of een kantoorpand, maar ook op het aanleggen van een weg, of bijvoorbeeld het leggen van een kabels en leidingen.

Bouwen/Verbouwen is een complexe activiteit, waarbij vrijwel altijd meer komt kijken dan in eerste instantie gedacht. Folkertsma Legal heeft al vele bouwprojecten begeleid. Het betreft niet alleen het opstellen van de aannemingsovereenkomst en de overeenkomsten met de diverse adviseurs, zoals de overeenkomst met de architect en de bouwbegeleiding, maar ook heeft Folkertsma Legal met onderhandelingen met de bij een te ontwikkelen project betrokken partijen ruime ervaring opgedaan.

Tijdens de uitvoering van de bouw/verbouwing kan van alles misgaan. De bouw kan langer duren dan verwacht, de opdrachtgever is niet tevreden met de uitvoering, er zijn gebreken vastgesteld in het uitgevoerde werk, of de omvang van de werkzaamheden blijkt groter te zijn dan voorzien. Vaak lukt het partijen om in goed overleg de (financiële) gevolgen daarvan op te lossen, maar het gebeurt ook dat partijen geen overeenstemming bereiken. In dat geval zal de rechter of een arbiter over de zaak moeten beslissen.

Folkertsma Legal heeft jarenlange ervaring en kennis aangaande het procederen bij de civiele rechter, of bij arbiters (onder andere bij de Raad van Arbitrage van de Bouw). Indien nodig kan voor u een procedure aanhangig worden gemaakt, of kan bijstand worden verleend als u in een procedure wordt betrokken. Folkertsma Legal heeft in de afgelopen jaren zowel voor de opdrachtgevers als voor de opdrachtnemers in de bouw en het ontwikkelen van vastgoed opgetreden, zodat ze inzicht heeft vanuit beide invalshoeken.

Veel vastgoed wordt gebouwd om te worden verhuurd, of wordt in enig stadium verhuurd of verkocht. Bij het huren/verhuren, beheren, en (ver)kopen van onroerend goed komt veel kijken. Folkertsma Legal heeft al veel projecten begeleid door diverse stadia van het pand of project. Op basis van die ervaring kan Folkertsma Legal u in iedere fase adviseren, vanaf de aankoop tot de verkoop en alles wat daarvoor en daarna komt kijken. Het kopen c.q. verkopen van een onroerende zaak kent vele voetangels en klemmen op juridisch gebied. Enerzijds de regelgeving van overheidswege, anderzijds het juist contracteren om onaangename verrassingen achteraf, in de vorm van bijvoorbeeld (verborgen) gebreken voor te zijn.

Ook als eigenaar van een onroerende zaak is Folkertsma Legal u graag behulpzaam bij de exploitatie daarom door middel van het opstellen van bijvoorbeeld huurovereenkomsten, of het afwikkelen van geschillen met huurders of derden. Indien sprake is van gemeenschappelijk eigendom al dan niet in de vorm van een Vereniging van Eigenaren, kan Folkertsma Legal u ondersteunen bij geschillen tussen bijvoorbeeld de eigenaren van een pand. De bijstand richt zich in het geval van een Vereniging van Eigenaren niet alleen op het bijstaan van de individuele appartementseigenaar, maar ook op het bijstaan van een Vereniging van Eigenaren bij het nemen van beslissingen of het beslechten van geschillen tussen de verschillende eigenaren/gebruikers.

Heeft een vraag of een geschil met betrekking tot vastgoedrecht en in het bijzonder bouw- of huurrecht, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met Folkertsma Legal op door middel van deze link.