Jelle Folkertsma

Mr. Jelle Folkertsma

Sinds 1981 woon ik in Maastricht. Mijn rechtenstudie heb ik gevolgd aan de Universiteit van Maastricht. Vervolgens heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt, onder andere als jurist bij een grote verzekeraar. Tijdens mijn werkzaamheden daar heb ik met veel plezier particulieren en ondernemingen geadviseerd over en bijgestaan met (complexe) juridische problemen.

In 2005 heb ik besloten om advocaat te worden, opdat ik mijn cliënten ook kan bijstaan in (gerechtelijke) procedures. Als advocaat ben ik werkzaam geweest bij (landelijk) bekende advocatenkantoren, waar ik onder meer ervaring heb opgedaan met advisering bij (complexe) juridische geschillen, het voeren van (gerechtelijke) procedures en begeleiding van onderhandelingen.

Mijn praktijk bestaat uit een algemene (proces)praktijk met een duidelijke nadruk op het gebied van Vastgoed (in de breedste zin van het woord) en Ondernemingsrecht (over nagenoeg het volledige scala van oprichting van vennootschappen, overnames, geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid). Daarnaast heb ik mij ook bekwaamd in het burgerlijk procesrecht en heb ik daarin andere advocaten ook begeleid en geadviseerd.

In 2012 heb ik mij als zelfstandig advocaat gevestigd. Ik adviseer particulieren, het MKB en grote ondernemingen met betrekking tot het civiele recht in de breedste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot vraagstukken in verband met ondernemingsrecht en vastgoed. In nauwe samenwerking met mijn cliënten ondersteun en adviseer ik hen onder andere bij complexe onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en voer ik voor hen (gerechtelijke) procedures.

Expertise en rechtsgebieden Mr. Jelle Folkertsma

 • Advocaat ondernemingsrecht, vastgoed- en huurrecht, contractenrecht en aansprakelijksheidsrecht die u kan adviseren en kan bijstaan in (buiten)gerechtelijke procedures.
 • Ondersteuning en advies bij complexe onderhandelingen (onder andere ondernemingsrecht en vastgoed).
 • Adviseren in de breedste zin bij (nieuwe) ontwikkelingen van de onderneming en het oplossen van eventuele (juridische) geschillen.
 • Begeleiding bij het starten van nieuwe ondernemingen/vennootschappen, begeleiden van overnames en ondersteunen bij het aanvragen of afwikkelen van een faillissement.

Mr. Jelle P. Folkertsma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht
  • Fusies en overnames
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vennootschappen
 • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.