Contractenrecht in de brede zin (van particulier tot grote onderneming)

Aan iedere transactie ligt een contract ten grondslag. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten wordt steeds lastiger door toenemende complexiteit daarvan, terwijl de belangen van overeenkomsten steeds groter worden en de gevolgen van het niet nakomen van een overeenkomst steeds verstrekkender zijn.

Folkertsma Legal ondersteunt u bij het opstellen van overeenkomsten, maar ook als er vragen zijn over de uitleg van de overeenkomst, of als er een geschil bestaat over de uitvoering van een overeenkomst. Alle facetten van het contractenrecht passeren de revue en Folkertsma Legal adviseert u in ieder stadium over uw mogelijkheden.

Verder kan Folkertsma Legal een rol spelen gedurende de looptijd van een contract en bij eventuele geschillen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst mochten ontstaan. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld geschillen over de hoogte en (niet) betaling van facturen, geschillen met betrekking tot de tijdige levering (of het uitblijven daarvan) en de kwaliteit van geleverde diensten/producten.

Indien u vragen heeft over contracten(recht) neem dan contact op door middel van deze link.