Ondernemingsrecht

Iedere onderneming wordt op enig moment geconfronteerd met geschillen in de vennootschap, denk daarbij aan geschillen tussen aandeelhouders, maar ook het op de juiste manier nemen van een belangrijk besluit. Daarnaast hoort het ook bij een onderneming dat deze op enig moment wordt overgedragen aan een nieuwe generatie of aan een andere ondernemer/onderneming.

Verder wordt de ondernemer ook bij het starten van zijn onderneming geconfronteerd met een aantal keuzes op het gebied van het ondernemingsrecht. Welke rechtsvorm moet worden gekozen en wat zijn de voor en nadelen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn kunnen er ook geschillen ontstaan. Een of meerdere aandeelhouders kunnen het niet eens zijn met het door het bestuur gevoerde beleid. Deze vraagstukken vragen in een vroeg stadium een juiste inhoudelijke, maar ook vaak formele juridisch juiste aanpak om te voorkomen dat het geschil verder escaleert en om de afwikkeling van het geschil in goede banen te leiden. Folkertsma Legal heeft al meerdere mkb-ondernemers, maar ook grote bedrijven en individuele aandeelhouders bijgestaan bij dergelijke geschillen en kan u daarom van goed en praktisch advies voorzien.

Ook bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Het maakt niet uit of de transactie zijn grondslag vindt in het verkopen van aandelen, of dat de onderneming wordt overgedragen door middel van het verkopen van de activa van de betreffende vennootschap. Ook bij de verkoop of koop van een onderneming staat Folkertsma Legal u op betrokken wijze en met veel ervaring bij zodat de koop of verkoop de beste kans op succes heeft. Folkertsma Legal ondersteunt ook bij het voeren van onderhandelingen met (mogelijke) contractspartijen en het bepalen van een strategie.

Afgezien van de interne advisering met betrekking tot het reilen en zeilen van de onderneming, is soms ook de proceservaring van Folkertsma Legal nodig om zaken tot een goed einde te brengen. Te denken is daarbij niet alleen aan geschillen die in de dagelijkse gang van zaken van de onderneming voorkomen, maar ook aan geschillen die het voortbestaan van de onderneming bedreigen.

Folkertsma Legal is u graag van dienst bij de juridische vraagstukken met betrekking tot het ondernemingsrecht. Zij kan adviseren in het hele scala van vraagstukken, bijvoorbeeld het oprichten van een vennootschap, de gang van zaken bij een overname, of fusie van een onderneming, bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen met contractspartijen en aandeelhoudersgeschillen. Indien nodig kan Folkertsma Legal u ook bijstaan bij een eventuele procedure bij de rechter, of bij de Ondernemingskamer. Op dit vlak onderhoudt Folkertsma Legal ook goede contacten met andere kantoren, die zo nodig specifieke ondersteuning kunnen bieden.

Naast de zuivere juridische kant van de zaak wordt door Folkertsma Legal ook met u meegedacht over meer praktische onderwerpen die van belang zijn voor uw onderneming en de diverse juridische mogelijkheden die u daarbij ter beschikking staan.

Indien u vragen heeft over een geschil waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd, of ondernemingsrecht in het bijzonder neem dan vrijblijvend contact op door middel van deze link.

.