Folkertsma advocaten beschikt per 25 oktober 2017 niet meer over een stichting derdengelden en kan derhalve per die datum ook geen derdengelden meer ontvangen of beheren.