Op vrijdag 9 oktober is door de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het vaststellen van kinderalimentatie. Feitelijk kan deze uitspraak er toe leiden dat kinderalimentatie met een flink bedrag per maand naar boven moet worden bijgesteld.

De Hoge Raad heeft beslist dat bij het vaststellen van de kinderalimentatie op andere wijze rekening moet worden gehouden met het kindgebondenbudget (kgb) dan tot nu toe door de meeste rechtbanken werd gedaan. Het kgb moet niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van de kinderen, maar moet worden meegeteld bij het inkomen van de ouder die het kgb ontvangt.

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de regelgeving met betrekking tot kinderalimentatie. De kans is daarom groot dat sprake is van gewijzigde omstandigheden op basis waarvan de kinderalimentatie opnieuw kan worden vastgesteld. Ontvangt u of uw ex-partner kindgebondenbudget? Juist dan kan de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen hebben voor u.

Twijfelt u of in uw geval de kinderalimentatie opnieuw zou moeten worden vastgesteld? Of wilt u graag weten wat het verschil zou zijn tussen de kinderalimentatie die u nu betaalt/ontvangt en de kinderalimentatie als u die opnieuw zou laten vaststellen? Neem dan rustig contact met ons op voor advies.

De uitspraak van de Hoge Raad vindt u op: Hoge Raad 9 oktober 2015; ECLI:NL:HR:2015:3011